Författare: Sladjana Grbic

Ferieslutlön

2020-10-26 0

När en anställning avslutas ska en slutlön utbetalas till arbetstagaren. Slutlönen består av intjänad ferielön för arbetad tid fram tills anställningen upphör samt intjänad semestertillägg. Har den anställde redan tagit ut en del av intjänad ferielön räknas den av från intjänande belopp. Slutlön i samband med sommarferien Almega och KFO avtalen Avslutar en lärare sin anställning i nära anslutning till sommarferien är rekommendationen att slutlönen fördels under sommaren som den anställde vore anställd. Det finns…

av Sladjana Grbic

Bokföring av personalskuld för ferielön och uppehållslön

2020-07-31 0

Ferielöneskulden och uppehållslöneskulden är jämförbart med semesterskuld för ”vanliga” anställningar med semesteranställning och ska spegla personalskulden om verksamheten läggs sista dagen i räkenskapsåret. I Sverige är det fortfarande mest förekommande att räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret och sträcker sig från den 1 januari till den 31 december. En stor del skolor har ett brutet räkenskapsår. Det innebär att det ekonomiska året startar den 1 juli varje år och sträcker sig till den sista juni året efter . Ferielöneskulden per sista juni…

av Sladjana Grbic

Ferielön och föräldraledighet

2020-05-20 2

Alla föräldrar har en lagstadgad rätt att vara föräldralediga. Det är semesterlagen som reglerar hur många dagar som är semesterlönegrundande. Av föräldraledighetsperioden är de 120 första kalenderdagarna semesterlönegrundande. För ensamstående gäller det de 180 första dagarna. Arbetsgivare är skyldig att bevilja tre föräldraledighetsperioder per kalenderår, men arbetsgivaren kan bevilja fler perioder. De anställda ska ansöka om föräldraledighet tre månader i förväg om de är kommunalt anställda. För privatanställda gäller oftast två månader. Föräldraledighet och ferietjänst De…

av Sladjana Grbic

Ferietjänst eller semestertjänst?

2020-04-16 0

De tre viktigaste skillnader mellan ferieanställning och semesteranställning Semestertjänst är vanligaste anställningsformen på arbetsmarknaden. I skolans värld har lärare semestertjänst eller ferietjänst.Det stora flertalet är anställda med ferievillkor. Här förklarar vi tre viktigaste skillnaden mellan de anställningsformerna. Arbetstid och arbetstidsförläggning Semesteranställning, som är den i särklass vanligaste förekommande regleringen på hela arbetsmarknaden. En arbetstid på 35–40 timmars arbetsvecka och semester på minst 25 arbetsdagar per år. Alla arbetsuppgifter ska rymmas inom veckans cirka 40 arbetstimmar.…

av Sladjana Grbic

”Finn 5 fel” i ferielöneberäkning

2020-03-17 0

Ferieanställning är den vanligaste arbetstidsregleringen för lärare i grund- och gymnasieskola. Men även förskollärare och fritidspedagoger i förskoleklass och grundskola kan vara ferieanställda om arbetsgivaren beslutar om det, men enligt vår erfarenhet är det mycket ovanligt.  Det vanligaste är att organisera skolans verksamhet i läsår, som indelas i höst- och vår-terminer med mellanliggande ferier. Under terminstid finns extra lov; höstlov, sportlov, påsklov.   Skolans verksamhet för eleverna bedrivs normalt under ca 40 veckor per år. Lärarna är i verksamhet något längre tid än eleverna. Årsarbetstiden för lärare med…

av Sladjana Grbic