Ferielön och föräldraledighet


Alla föräldrar har en lagstadgad rätt att vara föräldralediga. Det är semesterlagen som reglerar hur många dagar som är semesterlönegrundande. Av föräldraledighetsperioden är de 120 första kalenderdagarna semesterlönegrundande. För ensamstående gäller det de 180 första dagarna.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är pexels-photo-3661391.jpeg

Arbetsgivare är skyldig att bevilja tre föräldraledighetsperioder per kalenderår, men arbetsgivaren kan bevilja fler perioder. De anställda ska ansöka om föräldraledighet tre månader i förväg om de är kommunalt anställda. För privatanställda gäller oftast två månader.

Föräldraledighet och ferietjänst

  • De 120 första kalenderdagarna av föräldraledigheten är ferielönegrundande. (180 för ensamstående)
  • Ferieanställda lärare måste gå i tjänst senast sju kalenderdagar före jul-, sport- och påsklov för att ha rätt till lön under lovet. Det här gäller om den anställde tänkt att fortsätta vara föräldraledig efter lovet. Om den anställde däremot inte ska vara föräldraledig efter lovet så behöver den inte gå i tjänst innan lovet. Det räcker då att den går i tjänst när lovet börjar för att få lön under lovet.
  • Under tid med ferielön kan lärare samtidigt ta ut föräldrapenning. Däremot får de inte ta ut föräldrapenning samtidigt med semester. För ferieanställda lärare räknas den första perioden av sommarlovet som semester. För kommunalt anställda lärare anses semester vara de första 45 kalenderdagarna av sommarferien. Samma gäller för Sobonas (tidigare KFS) avtal. För ferieanställda med Almegas avtal anses semester vara förlagt under de första 35 kalenderdagar av sommarferien. För KFO avtal är de 36 första kalenderdagar

Föräldraledighet och intjänad ferielön

Vi hjälper dagligen våra kunder att beräkna hur lärarnas föräldraledighet kommer att påverka deras intjänad ferielön. En svårighet för många är att ha koll på de 120 ferielönegrundande dagar. Det är alltså 120 dagar per barn som gäller och inte per arbetsår. Det innebär att löneadministratörer måste ha koll på vilket barn föräldraledigheten avser. Ännu viktigare är att ha koll om en anställd redan varit föräldraledig under 120 dagar. Den anställde kan arbetat på en annan skola innan och redan där tagit ut ferielön som tjänat in under de första 120 dagar. Då är fortsatt föräldraledighet för samma barn inte länge ferielönegrundande. Semesterlönegrundande/Ferielönegrundande föräldradagar är således inte kopplade till någon speciell arbetsgivare utan är en personlig rättighet som förälder.

Kostnaden att inte ha koll på detta kan se ut så här:

En ferieanställd med månadslön 30 000 som är föräldraledig 120 kalenderdagar och anställd enligt villkor i Almegas avtal tjänar in ca 30 feriedagar. I pengar bli det

Ferielön 30* (30 000*12/365) = 29 589 ca 9 Semestertillägg = 2160 kr

Det kan vara klokt att vid en nyanställning av en medarbetare som har barn be arbetstagaren om ett intyg som visar hur mycket föräldraledighet han eller hon haft tidigare samt hur många föräldrapenningdagar som återstår.  Arbetstagaren kan begära ett intyg från Försäkringskassan där det framgår hur många föräldrapenningdagar som arbetstagaren har kvar. Det är lika viktigt för de anställda som för att arbetsgivare att det bli rätt med föräldraledighet. Om en anställd får ett nytt barn så är det 120 nya dagar som är ferielönegrundande eftersom dagarna är per födelse.

Vårt program Skolboxen hjälper våra kunder att ha koll på föräldraledighetsdagar samt att besvara den anställdes frågan ”Hur blir min ferielön till sommar?”

Läs mer om Skolboxen https://hrfokus.se/ferielon/

Kommentera gärna!