Ferielöneavtalet

2021-11-15 0 Av Sladjana Grbic

När man vill lära sig om ferielön så läser man oftast det som finns skrivet på nätet. Sällan anges det dock i de texterna utifrån vilket avtal man pratar om ferielön vilket leder till att de både anställda och löneadministratörer tror att det de läst gäller för alla. Det finns olika formler för beräkning av ferielön och vad som avses med ”ferier” varierar också mellan olika avtal. För att vara säker vad som gäller ska du ha koll på vilket avtal skolan har.

Här är en presentation av de olika ferielöneavtalet:

Almega

Friskoleavtalet är det till omfånget största lärar­avtalet på den privata sektorn. 

Avtalet för fristående skolor och förskolor tecknas av Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Mer än 650 företag som bedriver fristående skolor eller förskolor tillhör detta avtalsområde. Här återfinns de allra största företagen som driver fristående skolor, men de flesta företagen är små och har bara en eller ett par skolor. 

Fremia (tidigare KFO +IDEA)

Skolor, förskolor & fritidshem är Fremias ferielöneavtal. Avtalet tecknas mellan Arbetsgivarföreningen KFO (KFO) och Svenska Kommunal- arbetareförbundet, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet samt Vision inom avtalsområdet skolor, förskolor och fritidshem.

Arbetsgivaralliansen

Parter i avtalet är Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning, Lärarnas Samverkansråd, Vision, Akademikerförbunden och Kommunal. Här finns det två avtal för ferieanställda samt bilagor till avtalet som skolor kan förhandla om att följa.

Bransch-och löneavtal Folkhögskola +Bilaga 5

Bransch-och löneavtal Skola/Utbildning +Bilaga 4

Allmänna bestämmelser AB, Bilaga M

Avtal för anställda inom kommun, landsting, Svenska kyrkan eller arbetsgivare som är medlem i Sobona, före detta Pacta. Sett till volym så är de flesta lärare anställda inom kommunal verksamhet, c: a 70 % av alla anställda lärare.

Likheter & Skillnader

Beräkning av intjänad ferielön

Formel för intjänad ferielön är samma i Almegas, Fremias och Arbetgivaralliansen avtal Bransch-och löneavtal Skola/Utbildning.

Intjänande av ferielön

Arbetsgivaralliansen Bransch-och löneavtal Folkhögskola räknar intjänad ferielön i veckor enlig formler nedan.

Avtalets Bilaga 5 ger dock möjlighet att beräkna intjänad ferielön som i Almegas avtal.

Formel för intjänande av ferielön enligt Allmänna bestämmelser AB, Bilaga M är lite mer komplex.

Lärarna ska fullgöra 194 A-dagar (arbetsdagar med elever) under arbetsåret för full ferielön under sommaren.

Formeln a/194 = b ska användas.

a = arbetsårets tjänsgöringsfria dagar måndag – fredag. Exempel på detta är röda dagar och lovdagar som höstlov, sportlov, påsklov, klämdagar.

b = genomsnittligt antal tjänsgöringsfria dagar måndag – fredag per A-dag.

Konstanten 0,345 ska minskas med b och sedan multipliceras med antal A-dagar som den ferieanställde fullgjort. Detta tal ska sedan multipliceras med 1,40 för att omvandla feriedagarna till kalenderdagar.

Exempel:

a = 20 tjänsgöringsfria dagar under arbetsåret enligt schemat.
personen har arbetat 194 A-dagar

Personen har syssgrad = 100 %

Kvalificerade A-dagar194
a
20
b(20/194)0,103
Konstant0,345
0,345-b0,242
Antal intjänande feriedagar i arbetsdagar46,948
Ledighet i kalenderdagar46,948*1,4 = 65,72 ≈ 66

Utbetalning av ferielön

Ferielön utbetalas under jul- och sommarferien för Almega, Fremia och Arbetgivaralliansens avtal Bransch-och löneavtal Skola/Utbildning. För Arbetsgivaralliansen avtal Bransch-och löneavtal Folkhögskola räknas det av att en del av intjänad ferielön erhålls även under ferielöneåret (påsklov eller höstlov exempelvis).

För kommunalanställda lärare som går under AB,Bilaga M är ferieperiod endast under sommaren.

Semestertillägg

Ferieanställda tjänar in ett semestertillägg för hela arbetsåret (Bilaga M) eller verksamhetsåret(övriga avtal) som motsvarar semesterrätten om man varit anställd hela verksamhetsåret utan frånvaro som inte är semesterlönegrundande. Semesterrätten varierar i avtalet och är också något som det kan förhandlas om.

För Almegas avtal är semesterrätten 25 för samtliga. Det kan dock förhandlas om. För anställda inom kommuner, Arbetsgivaralliansen, Fremia gäller tabellen nedan.

Upp till 40 år25 semesterdagar
Mellan 40 och 49 år31 semesterdagar
Från 50 år32 semesterdagar

Semestertillägg beräknas är 0,8 % av aktuell månadslön per betald semesterdag för alla avtal förutom för anställda som går under Bilaga M där semestertillägg beräknas 0,605 % av aktuell månadslön per betald semesterdag .

Semester för ferieanställda(samtliga avtal)

För ferieanställda är semestern alltid förlagd till den första delen av sommaren som semesterperiod. Den ferieanställde kan inte bestämma själv om annan tid. Ferieanställda äger inte rätt att spara semesterdagar.

Kortare frånvaro (Almega, Fremia, Bransch-och löneavtal Skola/Utbildning)

Om läraren har varit frånvarande av anledning som inte är semesterlönegrundande görs istället ett löneavdrag från ferielönen enligt: 

  • Frånvaro hel kalendermånad med 26,3 % av en månadslön 
  • Frånvaro hel arbetsdag med 1,25 % av en månadslön 

Det som skiljer mellan avtalen är gränsen för frånvaro. I Almega görs avdraget för frånvaro i högst 60 kalenderdagar. I Fremias avtal är gränsen 30 kalenderdagar. Arbetgivaralliansens avtal Bransch-och löneavtal Skola/Utbildning anges inte gräns. I bilagan 4 till avtalet är dock gränsen 60 kalenderdagar.

Detta innebär att exemplevis tjänstledighet 1 dag påverkar ferielönen. I Allmänna bestämmelser AB, Bilaga M är det annorlunda. Lärarna kan vara frånvarande 2 % av anställningens A-daga utan att det påverkar ferielön. Det innebär att läraren kan vara frånvarande högst 3 A-dagar utan att ferielönen påverkas.

Det är några av likheter och skillnader mellan de olika avtalen. Det finns fler men dessa är tillräckliga för att förstå de grundläggande skillnader.