Ferieslutlön

2020-10-26 1 Av Sladjana Grbic

När en anställning avslutas ska en slutlön utbetalas till arbetstagaren. Slutlönen består av intjänad ferielön för arbetad tid fram tills anställningen upphör samt intjänad semestertillägg.

Har den anställde redan tagit ut en del av intjänad ferielön räknas den av från intjänande belopp.

Slutlön i samband med sommarferien Almega och KFO avtalen

Avslutar en lärare sin anställning i nära anslutning till sommarferien är rekommendationen att slutlönen fördels under sommaren som den anställde vore anställd.

Det finns flera anledningar till det. Det berör ALMEGA och KFO avtalen.

Första anledningen är att pensionspremien som arbetsgivare betalar in till tjänstepensionen påverkas. Arbetsgivaren sätter in motsvarande 4,5 procent av den anställdes lön varje år upp till 7,5 inkomstbasbelopp vilket är 41 750 kronor per månad (2020). Har man en lön över detta belopp betalar arbetsgivaren in 30 procent på lönen däröver i pensionspremie.

Andra anledning är att ferielöneberäkning enligt ALMEGA/ KFO ger en överintjänande, dvs. en ferieanställd lärare kan tjäna in lite mera ferielön än den kan få ut. Betalas slutlönen i en klump i nära anslutning till sommarferien finns det en risk att överintjänandet betalas ut,
Den anställde skulle i så fall få mer än 12 månadslöner + semestertillägg, dvs mer än om den anställde fortsätter sin anställning tillsvidare.

Slutlönen betalas ut månaden efter den månad som den anställde slutar. Detta görs för att alla avvikelser och händelser ska kunna justeras och betalas ut på slutlönen.

När jag hjälper våra kunder med slutlöner så frågar de flesta “Är det verkligen så mycket pengar som den anställde ska ha?” Hur ska bedöma om beloppet är rimlig och rätt?

Vi tar ett exempel:

En ferieanställd lärare slutar den 20/11 Månadslönen är 30 0000 kr

Avtal: Almega

Intjänande av ferielön enligt Almegas avtal

  • för arbete hel kalendermånad med 26,3 % av en månadslön
  • för arbete hel arbetsdag med 1,25 % av en månadslön.

Verksamhetsåret 2020-08-12 till 2021-08-11

Intjänad ferielönmånad arbetsdagar1,25%26,3%belopp
 augusti14x 5250
 september  x7890
 oktober  x7890
 november15x 5625
Totalt    26655
Beräkning av intjänad ferielön

Den anställde tjänar in 7 semestertillägg = 7 * 0,8 % *30 000 kr =7* 240 kr

Ferieslutlön = 26 655 kr (ferielön)+ 1680 kr (semestertillägg)

Om vi går tillbaka till frågan :”Hur ska bedöma om beloppet är rimlig och rätt? Ifall jag måste svara snabbt utan att ha möjlighet att beräkna tänker jag så här: Hur många månader har den anställde arbetat? I det här fallet ca 3 månader. Då räknar jag snabbt 3 x( 26,3 %* 30 000) ca 24 000 kr.

Har man räknat fram mycket högre eller mycket lägre belopp så har man beräknat fel.