Kategori: Uncategorized

Bokföring av personalskuld för ferielön och uppehållslön

2020-07-31 0

Ferielöneskulden och uppehållslöneskulden är jämförbart med semesterskuld för ”vanliga” anställningar med semesteranställning och ska spegla personalskulden om verksamheten läggs sista dagen i räkenskapsåret. I Sverige är det fortfarande mest förekommande att räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret och sträcker sig från den 1 januari till den 31 december. En stor del skolor har ett brutet räkenskapsår. Det innebär att det ekonomiska året startar den 1 juli varje år och sträcker sig till den sista juni året efter . Ferielöneskulden per sista juni…

av Sladjana Grbic

Ferielön och föräldraledighet

2020-05-20 0

Alla föräldrar har en lagstadgad rätt att vara föräldralediga. Det är semesterlagen som reglerar hur många dagar som är semesterlönegrundande. Av föräldraledighetsperioden är de 120 första kalenderdagarna semesterlönegrundande. För ensamstående gäller det de 180 första dagarna. Arbetsgivare är skyldig att bevilja tre föräldraledighetsperioder per kalenderår, men arbetsgivaren kan bevilja fler perioder. De anställda ska ansöka om föräldraledighet tre månader i förväg om de är kommunalt anställda. För privatanställda gäller oftast två månader. Föräldraledighet och ferietjänst De…

av Sladjana Grbic