Om oss

HR Fokus AB är i första hand ett programföretag som utvecklar egna produkter vilka kompletterar standardlönesystem i Sverige och Norden. Våra produkter har funnits i drift sedan 2004 och vi har idag cirka 250 organisationer som använder våra lösningar i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Skolboxen vår tilläggsmodul för beräkning av ferie-och uppehållslön har varit i drift sedan våren 2006. Idag används programmet av mer än 120 kunder. Våra kunder består av dels stora friskolekoncerner med ett  par tusen lärare och dels av mindre fristående friskolor med 10-20 lärare. Mer om Skolboxen kan du läsa här

I april 2019 släppte vi en bok om ferielön & uppehållslön- för alla som vill lära dig mer om löner i skolans värld!

I boken har vi sammanfatta vad vi lärt oss genom åren och förhoppningsvis ska boken ge er som läsare bättre förståelse och fördjupad kunskap om ferielön och uppehållslön. 

Målgrupp för boken: skolledning, rektorer, ekonomer, administratörer m.fl. Läs mer och beställ boken här

Nu under 2020 valde vi att starta Feriebloggen. Här hittar du artiklar och material som kan hjälpa dig att bli ännu bättre på ferie-och uppehållslön.

Trevlig läsning!

HR Fokus AB

Mer om oss och våra programvaror kan du läsa på vår hemsida www.hrfokus.se