Bokföring av personalskuld för ferielön och uppehållslön

2020-07-31 0 Av Sladjana Grbic

Ferielöneskulden och uppehållslöneskulden är jämförbart med semesterskuld för ”vanliga” anställningar med semesteranställning och ska spegla personalskulden om verksamheten läggs sista dagen i räkenskapsåret. I Sverige är det fortfarande mest förekommande att räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret och sträcker sig från den 1 januari till den 31 december. En stor del skolor har ett brutet räkenskapsår. Det innebär att det ekonomiska året startar den 1 juli varje år och sträcker sig till den sista juni året efter .

Ferielöneskulden per sista juni motsvarar enkelt uttryckt lön för hela juli och halva augusti, dvs 1,5 månadslön per lärare med ferielön och samma för personal med uppehållslön. En semesteranställd som tar ut alla 6 veckors semester under samma period så blir kostnaden i stort sätt den samma.

En skillnad är dock att hela ferielöneskulden och uppehållslöneskulden är ”upplöst” till nästa hösttermins början medan en semesteranställd kan spara semester i flera år och därmed bygga upp en stor semesterskuld.

I och med att de ferieanställda tjänar in sin ferielön successivt under månaderna de jobbar under arbetsåret ökar företagets totala ferielöneskuld i samma takt. På samma sätt minskar skulden de månader de anställda har ferieperioder och kan sägas tar ut/förbrukar delar av sin intjänade ferielön. För företag med avtalen ALMEGA och KFO sker detta både under julferien och under sommarferien medan skulden för KFS- företag endast minskar under sommarferien.

I ett ekonomiskt perspektiv kan det vara intressant att ta fram denna rapport antingen månad för månad alternativt inför halvårsbokslut eller helårsbokslut. Det vanligaste är att företag vill ha fram ett ackumulerat värde på ferielöneskulden från och med verksamhetsårets start i augusti till och med aktuell månad.

Vi har sett flera exempel på felaktiga skuldberäkningar både att man tar upp alldeles för liten skuld, t.ex. enbart semesterlönetillägg. Ett annat exempel på för hög  ferielöneskuld när man tar en skuldlista som innehåller ferielön inkl. överintjänande.