Ferielöneavtalet

2021-11-15 0

När man vill lära sig om ferielön så läser man oftast det som finns skrivet på nätet. Sällan anges det dock i de texterna utifrån vilket avtal man pratar om ferielön vilket leder till att de både anställda och löneadministratörer tror att det de läst gäller för alla. Det finns olika formler för beräkning av ferielön och vad som avses med ”ferier” varierar också mellan olika avtal. För att vara säker vad som gäller ska…

Av Sladjana Grbic

Intjänad ferielön vid frånvaro

2021-03-04 0

Vanligaste frågan som löneadministratörer får från ferieanställda lärare är: “Hur kommer min ferielön att påverkas av pågående eller planerade frånvaro?” Här kommer lite tips som kan underlätta för er om ni får frågan och måste svara snabbt utan att behöva gå in ett system för att beräkna exakt. En lärare som är föräldraledig under hela läsåret (augusti-juni), för ett nytt barn tjänar in ferielön under de första 120 dagar av föräldraledigheten. Under de 120 dagar…

Av Sladjana Grbic

Ferieslutlön

2020-10-26 1

När en anställning avslutas ska en slutlön utbetalas till arbetstagaren. Slutlönen består av intjänad ferielön för arbetad tid fram tills anställningen upphör samt intjänad semestertillägg. Har den anställde redan tagit ut en del av intjänad ferielön räknas den av från intjänande belopp. Slutlön i samband med sommarferien Almega och KFO avtalen Avslutar en lärare sin anställning i nära anslutning till sommarferien är rekommendationen att slutlönen fördels under sommaren som den anställde vore anställd. Det finns…

Av Sladjana Grbic

Bokföring av personalskuld för ferielön och uppehållslön

2020-07-31 0

Ferielöneskulden och uppehållslöneskulden är jämförbart med semesterskuld för ”vanliga” anställningar med semesteranställning och ska spegla personalskulden om verksamheten läggs sista dagen i räkenskapsåret. I Sverige är det fortfarande mest förekommande att räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret och sträcker sig från den 1 januari till den 31 december. En stor del skolor har ett brutet räkenskapsår. Det innebär att det ekonomiska året startar den 1 juli varje år och sträcker sig till den sista juni året efter . Ferielöneskulden per sista juni…

Av Sladjana Grbic

Ferielön och föräldraledighet

2020-05-20 20

Alla föräldrar har en lagstadgad rätt att vara föräldralediga. Det är semesterlagen som reglerar hur många dagar som är semesterlönegrundande. Av föräldraledighetsperioden är de 120 första kalenderdagarna semesterlönegrundande. För ensamstående gäller det de 180 första dagarna. Arbetsgivare är skyldig att bevilja tre föräldraledighetsperioder per kalenderår, men arbetsgivaren kan bevilja fler perioder. De anställda ska ansöka om föräldraledighet tre månader i förväg om de är kommunalt anställda. För privatanställda gäller oftast två månader. Föräldraledighet och ferietjänst De…

Av Sladjana Grbic