Författare: Sladjana Grbic

”Finn 5 fel” i ferielöneberäkning

2020-03-17 0

Ferieanställning är den vanligaste arbetstidsregleringen för lärare i grund- och gymnasieskola. Men även förskollärare och fritidspedagoger i förskoleklass och grundskola kan vara ferieanställda om arbetsgivaren beslutar om det, men enligt vår erfarenhet är det mycket ovanligt.  Det vanligaste är att organisera skolans verksamhet i läsår, som indelas i höst- och vår-terminer med mellanliggande ferier. Under terminstid finns extra lov; höstlov, sportlov, påsklov.   Skolans verksamhet för eleverna bedrivs normalt under ca 40 veckor per år. Lärarna är i verksamhet något längre tid än eleverna. Årsarbetstiden för lärare med…

av Sladjana Grbic