Kategori: ferielön

Ferietjänst eller semestertjänst?

2020-04-16 0

De tre viktigaste skillnader mellan ferieanställning och semesteranställning Semestertjänst är vanligaste anställningsformen på arbetsmarknaden. I skolans värld har lärare semestertjänst eller ferietjänst.Det stora flertalet är anställda med ferievillkor. Här förklarar vi tre viktigaste skillnaden mellan de anställningsformerna. Arbetstid och arbetstidsförläggning Semesteranställning, som är den i särklass vanligaste förekommande regleringen på hela arbetsmarknaden. En arbetstid på 35–40 timmars arbetsvecka och semester på minst 25 arbetsdagar per år. Alla arbetsuppgifter ska rymmas inom veckans cirka 40 arbetstimmar.…

Av Sladjana Grbic

”Finn 5 fel” i ferielöneberäkning

2020-03-17 0

Ferieanställning är den vanligaste arbetstidsregleringen för lärare i grund- och gymnasieskola. Men även förskollärare och fritidspedagoger i förskoleklass och grundskola kan vara ferieanställda om arbetsgivaren beslutar om det, men enligt vår erfarenhet är det mycket ovanligt.  Det vanligaste är att organisera skolans verksamhet i läsår, som indelas i höst- och vår-terminer med mellanliggande ferier. Under terminstid finns extra lov; höstlov, sportlov, påsklov.   Skolans verksamhet för eleverna bedrivs normalt under ca 40 veckor per år. Lärarna är i verksamhet något längre tid än eleverna. Årsarbetstiden för lärare med…

Av Sladjana Grbic