Intjänad ferielön vid frånvaro

2021-03-04 0 Av Sladjana Grbic

Vanligaste frågan som löneadministratörer får från ferieanställda lärare är: “Hur kommer min ferielön att påverkas av pågående eller planerade frånvaro?”

Här kommer lite tips som kan underlätta för er om ni får frågan och måste svara snabbt utan att behöva gå in ett system för att beräkna exakt.

En lärare som är föräldraledig under hela läsåret (augusti-juni), för ett nytt barn tjänar in ferielön under de första 120 dagar av föräldraledigheten.

Under de 120 dagar tjänar den anställde in ca 31 feriedagar och 12 semestertillägg. I ett sådant fall väljer oftast lärare att ta ut allt intjänad ferielön under sommaren.

En lärare som är sjuk under hela läsåret tjänar in ferielön under 180 dagar. Antal intjänande feriedagar blir i ett sådant fall ca 44 och 16 semestertillägg .

Obs. Beräkningar utgår från Almegas ferielöneberäkning.

Vi brukar rekommendera löneansvariga att använda sig frånvaroavdrag innevarande månad vid lång ledighet. Anledning är att anställda har ibland svårare att förstå om avdrag släpar en månad, vilket gör att även ferielönen påverkas under sommaren.

I exemplet på bilden nedan, har vi en anställd som varit föräldraledig 10 augusti till 15:e juni, månadslön 30 000 kr.

Vid innevarande avdrag görs avdrag “på rätt månad” och den anställde får under sommaren 15 + 16 feriedagar plus semestertillägg.

Ifall det görs ett “släpande avdrag” så får den anställde en månadslön i augusti fast den varit frånvarande 10-31 augusti. Sedan görs avdrag för augusti på septemberlönen. När vi kommer till sommaren så får den anställde inte behålla ferielönen i juni då föräldraledighetsavdrag görs för maj månad. Likaså bli det i juni. De resterande feriedagar påverkas av frånvaro för juni.

Pengamässig får den anställde lika mycket lön men skillnaden bli när de utbetalas. De flesta lärare som avbryter föräldraledighet till sommarferien föredrar att få utbetalning då.

Sladjana Grbic

HR-Konsult HR Fokus AB